VITAEAPIS®
ZAWSZE PEŁEN UL

VITAEAPIS® to rewolucyjny, opatentowany preparat wzmacniający odporność behawioralną pszczół. Stymulując instynkt higieniczny i oczyszczania się, zwiększa odporność na choroby. VITAEAPIS® korzystnie wpływa na rozwój rodzin pszczelich utrzymując ich wysoką produktywność. W sposób naturalny chroni układ nerwowy pszczół przed negatywnymi skutkami zatruć środkami ochrony roślin (w tym przed pestycydami z grupy neonikotynoidów), przez co ogranicza jeden z powodów masowego ginięcia rodzin pszczelich (CCD).

Wysoką skuteczność VITAEAPIS® potwierdziły badania laboratoryjne uzupełnione oceną terenową. Wyniki badań wskazują na znaczące zmniejszenie ilości podtruć. U pszczół, którym osłonowo podawano VITAEAPIS® nie zauważono większych strat pszczoły lotnej, jak również odchyleń wzorców zachowań: orientacji przestrzennej i pamięci. W rodzinach regularnie zabezpieczanych preparatem, występował wzrost czerwienia matek, co naturalnie zwiększa siłę rodziny i pozytywnie wpływa na zimowlę.

VITAEAPIS® należy stosować przez cały sezon i zabezpieczać każde pokolenie pszczół w celu wzrostu populacji oraz kondycji rodzin. Produkt można używać w czasie pożytku. VITAEAPIS® nie ma karencji.

RATUJEMY TWOJE PSZCZOŁY!