VITAEAPIS®
ZAWSZE PEŁEN UL

VITAEAPIS® to rewolucyjny preparat, wzmacniający odporność behawioralną pszczół. Stymuluje instynkt higieniczny oraz oczyszczania się, przez co chroni je przed chorobami. Preparat korzystnie wpływa na rozwój rodzin pszczelich podnosząc ich produktywność. Naturalnie zabezpiecza układ nerwowy pszczół przed negatywnymi skutkami zatruć środkami ochrony roślin, w tym przed najgroźniejszymi pestycydami z grupy neonikotynoidów, ograniczając główny powód masowego ginięcia rodzin pszczelich (CCD – Colony Colapse Disorder).

Skuteczność VITAEAPIS® potwierdzają badania laboratoryjne uzupełnione oceną terenową. Wyniki testów wskazują na znaczące zmniejszenie ilości podtruć, a u pszczół, którym osłonowo podawano VITAEAPIS® nie zauważono większych strat pszczoły lotnej, jak również odchyleń wzorców zachowań – orientacji przestrzennej i pamięci. W rodzinach regularnie zabezpieczanych preparatem występuje wzrost czerwienia matek, co naturalnie zwiększa siłę rodziny i pozytywnie wpływa na zimowlę.

VITAEAPIS® zaleca się stosować przez cały sezon i zabezpieczać każde pokolenie pszczół w celu wzrostu populacji oraz kondycji rodzin. Produkt można używać w czasie pożytku. VITAEAPIS® nie ma karencji.

RATUJEMY TWOJE PSZCZOŁY!